×

ATENTIE!
Platforma nationala de informare despre vaccinarea COVID-19
Read More: Vaccinarea COVID-19

Vizite: Free Counter
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI 'CAIUS IACOB' ARAD
Despre Caius Iacob

Şcoala noastră oferă:


Pregătirea elevilor în domeniul tehnic le oferă acestora posibilitatea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale în meserie.
- Absolvenţii se pot angaja în cadrul unor firme cu activitate în domeniile:
  • telecomunicaţii
  • electronică
  • automatizări
  • electric sau electromecanic

- Absolvenţii pot continua studiile la orice specializare în instituţiile de învăţământ superior.
- Elevii pot urma cursuri de pregătire lingvistică în vederea participării la proiecte europene.
Şcoala europeană 2009 Scoala europeana Şcoala europeană 2012
  • În anul 2009 şcoala noastră a obţinut titulatura de şcoală Europeană, acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi a devenit centru de testare acreditat pentru obţinerea permisului european de conducere a computerului ECDL.
  • Ca urmare a derulării, mai multor proiecte naţionale şi internaţionale, liceul nostru a primit al doilea titlu de "Şcoală Europeană",în competiţia anului 2012. Această competiţie a fost organizată de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Acest titlu certifică implicarea şcolii noastre în promovarea valorilor europene prin derularea proiectelor naţionale şi internaţionale.