INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Organigrama
Comisiile ce funcţionează la nivelul şcolii
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
REGULAMEN INTERN
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
Modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară
Raport de activitate an şcolar 2017-2018, semestrul I
Bugetul de stat 2018
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/29.01.2018
PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Documente ARACIP
Plan de acţiune a şcolii 2017-2021