Mesajul şcolii
"Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă;
de aceea pe lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i."

Aristotel

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD

"O şcoala europeana care oferă o educaţie de calitate, corespunzătoare nevoilor de schimbare ale societăţii şi beneficiarilor ei capabili să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă din Uniunea Europeană."
VIZIUNEA
.
MISIUNEA
  • Competenţă
  • Formare
  • Realizare profesională
......
Pentru Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări "Caius Iacob" Arad misiunea este :
" Şcoala noastră trebuie să formeze tineri cu o cultură generală vastă, competenţi profesional în meseriile lor, capabili să se integreze la locul de muncă ,viitori cetăţeni ai Europei."
Şcoala armonizează interesele comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţii locale spre finalităţile propuse prin standardele educaţionale şi profesionale specifice fiecărei specializări.