function CloseWindow() { window.open('','_self',''); window.close(); }
Scurt istoric

Învăţământul Feroviar Arădean
Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări "CAIUS IACOB" Arad
este o şcoală cu tradiţii care a luat fiinţă în anul 1922.

Şcoala profesională CFR Arad a luat fiinţă la data de 1 octombrie 1922 pe lângă Depoul de Locomotive Arad.
Durata de şcolarizare era de 4 ani, iar cursurile se ţineau în sălile amenajate în actuala clădire administrativă.
În perioada anilor 1922 - 1932 şcoala a pregătit meseriaşi pentru depou, ateliere şi revizia de vagoane.
Prima promoţie care a absolvit în 1926 şcoala, a fost constituită din 17 elevi. Profesorii erau recrutaţi din personalul cu înaltă calificare profesională ce se bucura de un deosebit prestigiu în rândul muncitorilor feroviari. Primele evidenţe menţionează un corp profesoral compus din 10 membri, dintre care 6 ingineri de specialitate, 3 tehnicieni instructori şi un medic.
În anul 1932 Direcţia de Exploatare a fost mutată la Timişoara, la Arad rămânând doar Inspecţia de întreţinere şi Divizia Financiară. Ca urmare a acestui fapt clădirea administrativă unde-şi avea sediul şi şcoala, devine parţial disponibilă, acest lucru determinând conducerea căilor ferate să comaseze la Arad încă 3 şcoli CFR şi anume pe cele de la Braşov, Dej şi Ploieşti. Numărul total al elevilor înscrişi la acea dată era în jur de 300. Sălile de clasă, căminul şi cantina se aflau în clădirea administrativă, iar atelierul de instructaj funcţiona în fosta hală a secţiei de vagoane din cadrul Atelierelor Principale Arad.
În anul 1937 şcoala şi-a încetat activitatea în urma măsurilor de reducere a activităţii Atelierelor Principale Arad şi s-a redeschis la 1 octombrie 1941 sub denumirea de şcoala A - ateliere.
În anul următor (1942) se reînfiinţează Şcoala T - tracţiune, unde sunt comasate şcolile T din Cluj şi Oradea, localităţi incluse prin Dictatul de la Viena, în Ardealul cedat. Durata de şcolarizare era fixată la 4 ani.
începând cu anul şcolar 1954 - 1955 şcoala a revenit sub tutela Căilor Ferate, cu durata cursurilor de 3 ani.
În anul 1960 şcoala a trecut sub tutela Atelierului Central Arad, aceasta datorită comasării Atelierelor Principale cu Uzina de Vagoane Arad. în perioada de început ea a avut şi clase pentru meseriile de electricieni lumină şi forţă , mai apoi profilându-se pe meseriile de: electromecanic pentru reţelele de comunicaţii şi lăcătuş mecanic SCB.
Sălile de curs, căminul şi cantina au funcţionat în incinta şcolii din Piaţa Caius Iacob.
În perioada anilor 1966 - 1969 în cadrul şcolii a funcţionat o clasă de învăţământ seral pentru meseriile de lăcătuş mecanic TTR şi SCB, iar în 1970 s-au deschis cursurile unei clase de lăcătuşi mecanici locomotive, cu o durată de 2 ani.
Interesul mare pe care l-au manifestat tinerii din Judeţul Arad pentru această unitate şcolară şi sârguinţa cadrelor didactice, au condus la înfiinţarea în anul 1974 a liceului cu profil feroviar, pe lângă şcoala profesională existentă.
În prezent liceul are peste 500 de elevi care se pregătesc în domeniile: electronică, automatizări şi domeniul electric.
La nivelul liceului se derulează proiecte naţionale şi internaţionale de tip: Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci.
Datorită derulării a numeroaselor proiecte naţionale şi internaţionale, în anul 2009 şi 2012, şcoala noastră a primit titulatura de "Şcoală Europeană".