Discipline - Cade didactie şi Didactic auxiliar
Limbă şi comunicare:
Matemetica şi ştiinţele naturii:
Om şi societate:
Educatie fizică şi sport:
Consiliere şi orientare:
Tehnologii:
Diriginţi:
Personal didactic auxiliar: