PLAN ŞCOLARIZARE 2022-2023


LICEU - ZI - clasa a IX-a
Domeniul pregătirii de bază : ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI
Calificare profesională : TEHNICIAN TEHNICĂ DE CALCUL - 1 clasă / 24 elevi
Calificare profesională : TEHNICIAN DE TELECOMUNICAŢII - 1 clasă / 24 elevi
Calificare profesională : TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI - 1 clasă / 24 elevi
Domeniul pregătirii de bază - ELECTRIC
Calificare profesională : TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE - 1 clasă / 24 elevi
LICEU SERAL CU DURATA DE 2 1/2 ani
Domeniul pregătirii de bază : ELECTRIC
Calificare profesională : TEHNICIAN ELECTROTEHNIST - 1 clasă / 28 elevi
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL - ZI- CU DURATA DE 3 ani, clasa a IX-a
Domeniul pregătirii de bază : ELECTRIC
Calificare profesională : ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE - 1 clasă / 12 elevi
Domeniul pregătirii de bază : ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI
Calificare profesională : ELECTRONIST APARATE ŞI ECHIPAMENTA - 1 clasă / 12 elevi
- Elevii din învăţământul profesional beneficiază de bursă profesională în valoare de 200 lei / lună